Reiki-2 cursus 13 en 14 oktober 2018

Reiki-2 cursus 13 en 14 oktober 2018

In dit weekend leer je werken met de symbolen en mantra’s waardoor je Reiki op een dieper niveau toepast en specifieker kunt behandelen.
Zo leer je het krachtsymbool, het symbool om tijd en ruimte te overbruggen (zodat je een behandeling op afstand kunt geven aan iemand anders maar denk ook aan het behandelen van jezelf terug in de tijd) en je leert een mentaal-psychische behandeling te geven om weer terug te keren tot de kern, je weer te verbinden met de oorsprong.

Na het leren van de symbolen met bijbehorende mantra’s gaan we in dit weekend onszelf behandelen terug in de tijd aan de hand van een meegebrachte foto.
Daarnaast spreek je met iemand af om die op afstand een behandeling te geven. En je oefent op elkaar om de symbolen en mantra’s toe te passen terwijl je elkaar behandelt.

Voorwaarde om deel te nemen aan dit weekend is dat je jezelf regelmatig hebt behandelt en als het even kan ook anderen behandeld hebt.

Maar vooral dat je zeker weet dat je je echt op een dieper niveau ofwel een hoger trillingsniveau met Reiki wilt verbinden. Reiki: voor jeZelf maar ook voor de ander.

ER IS NOG PLAATS VOOR TWEE PERSONEN

Via het contactformulier kun je meer informatie opvragen en je aanmelden.

Enthousiast? Schrijf je in voor de Reiki cursus

Naam:

E-mailadres:

Telefoonnummer: